VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO KUPNÍ SMLOUVY A VZTAHY Z TĚCHTO SMLUV VYPLÝVAJÍCÍCH

společnosti Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, Brno – Žebětín, 641 00, IČ: 29213291, DIČ: CZ29213291 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66187. Vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ)

Prodávající

Obchodní společnost Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, Brno – Žebětín, 641 00, IČ: 29213291, DIČ: CZ29213291. Registrace: KS v Brně, oddíl C, vložka 66187, datum zápisu: 16.4.2010. Jsme plátcem DPH.

Mobilní telefon: 222 74 64 24

internetové obchody: Top4Sport.cz

E-mail: info@top4sport.cz

Bankovní spojení:

 • Pro platby v CZK: 2535700109/2600 (Citibank), IBAN: CZ3026000000002535700109 , SWIFT: CITICZPX
 • Pro platby v EUR: IBAN: DE41502109000220176614 (Citibank), SWIFT: CITIDEFF
 • Pro platby v HUF: HU86108000077000000015467002 (Citibank), SWIFT: CITIHUHX
 • Pro platby v RON: RO10CITI0000000000316814 (Citibank), SWIFT: CITIROBU 

Provozovny: Provozní doba a adresy jednotlivých provozoven jsou uvedeny na webových stránkách v sekci Kontakty.

Adresy servisních míst: Adresy servisů jednotlivých výrobců sdělíme na vyžádání.

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Prodávající je obchodní společnost Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, Brno – Žebětín, 641 00, IČ: 29213291, DIČ: CZ29213291. Registrace: KS v Brně, oddíl C, vložka 66187, datum zápisu: 16.4.2010 (dále jen "prodávající").

Internetové obchody jsou prodávajícím provozovány na webových stránkách umístěné na internetových adresách Top4Sport.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webových stránek (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouva se řídí českým právem.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Obchodní podmínky a reklamační řád lze stáhnout v tisknutelné formě a jsou dostupné k nahlédnutí v provozovnách společnosti Topforsport s.r.o.

2. Obchodní podmínky pro ČR a koncové uživatele

Způsoby dodání zboží

Přepravní službou: Způsob dopravy a její podmínky najde zákazník v sekci "Doprava" na webových stránkách. Dopravu zajišťuje dodavatel na území celé České republiky. Náklady na dopravu mohou být různé dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden v sekci "košík" nebo je možné si jej vyžádat v provozovně dodavatele v písemné podobě.

Způsoby platby

Na dobírku: Při volbě platby dobírkou zaplatíte celou částku za objednané zboží přepravci. Platbu je možné provézt v hotovosti nebo platební kartou.

V hotovosti na provozovně: Při osobním odběru zboží přijímáme platby v hotovosti.

Kartou online: Platba jednoduše kartou online. Pomocí portálu GOPAY můžete bezpečně a rychle zaplatit kteroukoliv z běžných platebních karet. Přijímáme tyto platební karty: MasterCard, EuroCard, Maestro, VISA a Visa Electron.

Cena a podmínky přepravy se řídí zvoleným způsobem odběru.

Dodací lhůty

Zboží, které je skladem, Vám v případě jeho zaslání na dobírku dodáme do 24 hodin na jakoukoliv adresu v ČR. Zboží, které skladem není, expedujeme obvykle do 5-10 pracovních dnů, nebo podle dostupnosti od dodavatele.

Bude-li dodací lhůta prodloužena, bude zákazník včas informován.

3. Další ujednání

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než tři roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní data kupujícího jsou důvěrná a jsou zpracovávána prodávajícím pouze za účelem vyřízení objednávky kupujícího, vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující uděluje souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním poskytnutých osobních údajů po dobu neurčitou. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně poskytnutých údajů. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.  Kupující si je vědom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným prodávajícímu, popř. odmítnout souhlas již při objednávce nebo registraci uživatelského účtu zadáním odmítnutí do poznámky. Po dobu, na kterou je souhlas udělen, má kupující právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů, zejména právo žádat prodávajícího o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující je oprávněn požadovat informaci jaké osobní údaje o něm prodávající zpracovává. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

Prodávající si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje kupujícího k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití jím poskytovaných produktů a služeb, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, s čímž kupující souhlasí. Každý kupující má právo zasílání těchto informací ze strany prodávajícího kdykoliv zakázat, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.

Souhlas lze také kdykoli odvolat zasláním písemného nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na adresu Topforsport s.r.o., Bešůvka 19, Brno – Žebětín, 641 00.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Zpracování cookies

Cookies jsou drobné textové soubory ukládané do vašeho počítače. Ukládá je internetový prohlížeč na žádost jednotlivých webových stránek, které si prohlížíte. Webové stránky si mohou zpětně vyžádat obsah souboru. Podle něj poznají, které stránky jste dříve navštívili, jestli máte rozpracovaný nějaký formulář nebo jestli jste přihlášeni. Cookies jsou nutné pro správné fungování většiny rozsáhlejších stránek na internetu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Internetová objednávka

Po vytvoření (odeslání) objednávky zákazník obdrží automatickou odpověď prostřednictvím elektronické pošty, která obsahuje informaci o úspěšném přijetí, způsobu naší další komunikace a přesné specifikaci objednaného zboží včetně cen. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká dodáním objednaného zboží, a to na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky s výjimkou ustanovení Storno objednávky ze strany prodávajícího viz. Storno objednávky.

Objednávku může kupující zadat také emailem, telefonicky, osobně či jinou vhodnou formou za podmínek prezentovaných na webovém rozhraní.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Výběr modelu obuvi

Kopačky

Před zvolením modelu si rozmyslete, jaké vlastnosti by Vámi vybraný model měl splňovat, k jakému účelu (či sportovní činnosti a na jakém povrchu) jej hodláte používat a v jakých podmínkách. Každá obuv je vyrobena k určitému druhu používání a tomu jsou přizpůsobeny i její vlastnosti.

Delší životnost zajistíte správným výběrem vnější podešve pro příslušný povrch, označení modelů obuvi pro správné použití:

 • SG (Soft Ground)  = měkký a velmi měkký přírodní povrch
 • FG (Firm Ground) = suchý přírodní povrch
 • HG (Hard Ground) = velmi tvrdý, suchý povrch a škvárová hřiště
 • AG (Artifical Ground) = vyvinuto se speciálními vlastnostmi pro umělé povrchy. Optimální podešev pro moderní umělé trávníky
 • TF (Turf) = tvrdá hřiště, umělá tráva – boty jsou vyvinuty tak, aby odolaly bočním tlakům, které způsobuje hra na umělé trávě.
 • IN (Indoor) = hala - hladké lakované povrchy (parkety ošetřené vrstvou laku).
 • HG J. (Hard Ground junior) = všechny přírodní povrchy, také tvrdé povrchy
 • (= dětské boty)

Běžecké boty

Před zvolením modelu si rozmyslete, jaké vlastnosti by Vámi vybraný model měl splňovat, k jakému účelu (či sportovní činnosti a na jakém povrchu) jej hodláte používat a v jakých podmínkách. Každá obuv je vyrobena k určitému druhu používání a tomu jsou přizpůsobeny i její vlastnosti.

Delší životnost zajistíte správným výběrem vnější podešve pro příslušný povrch, označení modelů obuvi pro správné použití:

 • "povrch" 
 • silnice
 • dráha
 • trail

Správná velikost a tvar obuvi

Při výběru sportovní obuvi dbejte na to, aby zvolená velikost přesně odpovídala potřebám vašich nohou. Zvolte si pečlivě typ boty podle tvaru a šířky Vašeho chodidla, výšky klenby, výšky nártu a tvaru patní kosti. Sportovní obuv je nutné obzvlášť pečlivě vyzkoušet. Noha musí být pevně fixována, aby nedocházelo k pohybu nohy v botě a následně k poškození podšívek vnitřní stélky v patní části. Nevhodně zvolený model, typ či velikost obuvi bohužel nemohou být důvodem k pozdější reklamaci!

Platnost cen, platební podmínky

Ceny zboží jsou denně aktualizovány, lze si je ověřit u jednotlivých položek a platné jsou v momentu objednání.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Při emisi slevových poukázek se procentuální sleva vypočítává, a to i v případě již zlevněného zboží, vždy pouze z maloobchodních cen před slevou. 

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Zálohy na zboží

U specifického zboží, které je pouze na objednávku, může být požadována nevratná záloha v obvyklé výši 100% z prodejní ceny zboží. O podrobnostech budete při objednání informováni zaměstnanci společnosti.

Daňový doklad a záruční list

Daňový doklad je posílán v elektronické podobě jako příloha e-mailu s informací o odesílce zboží nebo je součástí osobního prodeje. Záruční list je vystavován v závislosti na podmínkách oficiálního dovozce. V případě, že zásilka obsahuje pouze daňový doklad, slouží tento doklad zároveň jako záruční list.

Ostatní ujednání

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že prodávající může vyhlásit spotřebitelské akce „Dárek při nákupu“. Pravidla těchto akcí naleznete ZDE. Tato pravidla tvoří nedílnou součást obchodních podmínek.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

4. Záruční a Reklamační podmínky pro ČR a koncové uživatele

Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem a zákonem O ochraně spotřebitele v platném znění.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

Převzetí zásilky

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Kupujícímu je doporučeno nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku a kontaktovat naše reklamační oddělení. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou.

Po převzetí zásilky je zákazník povinen zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady do 48 hodin oznámit písemnou formou včetně fotodokumentace na e-mail: info@top4sport.cz nebo korespondenční poštou na adresu provozovny .

Způsob popsání vady a další potřebné informace, jsou uvedeny v článku „Vyřízení reklamace" na webových stránkách.

První použití zboží

Kupujícímu je doporučeno před prvním použitím zboží řádně prostudovat návod k použití a důkladně se seznámit s jeho funkcí. V případě užití zboží v rozporu s návodem k použití nemůže být servisem případná vada, tímto jednáním vzniklá, uznána jako záruční. Návod k použití najdete v obchodních podmínkách a v uceleném znění pak v příloze č. 1 v kapitolách Závazné pokyny pro používání a ošetřování obuvi a Zvláštní návod na péči o svrchní materiály. Pokud tento návod chcete zaslat v tištěné podobě, uveďte to vždy při dokončení objednávky do poznámky.

Správná údržba obuvi prodlužující její životnost:

 • Sportovní obuv nesmí být nikdy prána v pračce! Kůže i ostatní speciální materiály na bázi umělých hmot mohou být praním v pračce poškozeny a jejich vzájemná přilnavost, struktura a vlastnosti změněny.
 • Modely, které mají svrchní materiál z umělé kůže, mohou být čištěny jemným kartáčem (výborně poslouží staré kartáčky na zuby) i bez použití vody, tedy nasucho.
 • Boty vyžadují jednoduché čištění. Postup je následující: použijte teplou vodu, mýdlo (ne prací prášek, ani aviváže!), kartáč a nečistoty opatrně odstraňte.
 • Sportovní obuv nesmí být nikdy sušena tak, že se položí přímo na vyhřívací těleso nebo použitím zvýšené teploty (např. fénem), nesmí se pokládat blízko radiátoru, nechávat ležet na slunci apod. Povrch musí usychat pozvolna - zevnitř ven, jinak může dojít k popraskání a zatvrdnutí povrchu. Kůže, syntetická kůže, technické tkaniny a lepidla mohou být přílišným teplem poškozeny! Tím se také sníží životnost obuvi.
 • Kvalitní vyschnutí zamezí růst bakterií a plísní, které způsobují zápach a plísňová onemocnění nohou.
 • Pot také obsahuje kyseliny, které mohou vaši obuv časem poškodit, a proto vždy spolu s obuví noste kvalitní ponožky! Pro omezení zápachu posypte vnitřní stranu obuvi jedlou sodou nebo profesionálním prostředkem péče o nohy.
 • Metoda vysoušení obuvi: mokrou obuv vycpeme novinovým papírem a sušíme při pokojové teplotě.
 • Chcete-li dosáhnout toho, aby obuv po dobu nošení nezměnila ani minimálně svůj tvar, používejte napínáky.
 • Nekompletujte boty, dokud všechny jejich části (včetně tkaniček) nevyschnou.
 • Obuv používejte vždy k tomu druhu sportu, pro jaký je určena.
 • Obuv používejte vždy řádně zašněrovanou, aby nedocházelo k pohybu nohy v botě a tím k poškození podšívek vnitřní stélky v patní části. Tkaničky mějte zavázané až do posledního otvoru, aby nemohlo dojít k poškození textilních nebo kovových poutek.
 • Obuv používejte vždy pouze dokonale suchou, opakované používání vlhké obuvi výrazně zkracuje životnost!
 • Po použití ve vlhkém prostředí je vždy nutno obuv co nejdříve nechat dokonale vyschnout. Nevkládejte vlhkou obuv do tašek či igelitových sáčků.
 • Obuv obouvejte a vyzouvejte rozvázanou. Při obouvání používejte nazouvací lžíci. Sešlapání a deformace patního límce zkrátí životnost boty a omezí její schopnost chránit vaši patu a kotník!

ZVLÁŠTNÍ NÁVOD NA PÉČI O SVRCHNÍ MATERIÁLY

KŮŽE: K dosažení nejlepšího výsledku byste měli před prvním použitím kožené boty očistit, ošetřit krémem, vyleštit a opatřit impregnací. K čištění použijte čistící přípravek na kůži, nebo malé množství kvalitního mýdla. Po vyschnutí aplikujte kvalitní pečující prostředek. Řiďte se přitom návodem výrobce. Vyleštěte obuv krémem na boty nebo leštidlem neutrální barvy, nebo barvy o něco světlejší než je barva obuvi. Nikdy neleštěte vlhké boty! Nakonec aplikujte impregnační sprej, zvláště pokud bude obuv vystavena extrémní vlhkosti, blátu nebo mastnotě.

SEMIŠ A NUBUK: Obuv ze semiše a nubuku je díky svým vláknům zvlášť náchylná ke znečištění. Před prvním nošením ji ošetřete kvalitním impregnačním sprejem na semiš/kůži na bázi silikonu a ošetření opakujte kdykoliv se při vlhkosti voda přestane na povrchu srážet do kapek. Pravidelně ji čistěte pomocí čistícího přípravku na semiš/ nubuk na bázi rozpouštědla. Nenoste obuv ze semiše a nubuku v extrémně deštivém počasí a vlhkém prostředí.

SÍŤOVINA: Obuv ze síťoviny bude odolnější proti znečištění, pokud ji před prvním nošením ošetříte silikonovým impregnačním sprejem.

Práva z odpovědnosti za vady, podmínky uplatnění těchto práv

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednaní, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v předchozím bodu podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Právo z vadného plnění se nevztahuje na vady vzniklé použitím v rozporu s návodem k použití, na vady vzniklé mechanickým poškozením či živelnou pohromou (voda, písek, oheň atd.)

Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou funkčností nebo poruchou výrobku.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího projev vůle spotřebitele (uplatnění práva z vadného plnění). Pro rychlé vyřízení reklamace prodávající doporučuje současně s reklamací předat či zaslat prodávajícímu i reklamované zboží.

Při prodeji spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží, tato doba může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě (potvrzení) určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. V případě, že záruční list (potvrzení) neexistuje, slouží jako záruční list (potvrzení) daňový doklad – faktura. Datum prodeje je vyznačeno na prodejním dokladu, případně i na záručním listu.

Vyřízení reklamace

Kupujícím je doporučeno v případě reklamace zboží zakoupeného u firmy Topforsport s.r.o. postupovat následujícím způsobem:

 • V případě zakoupeného zboží na prodejně vyplnit nový reklamační formulář a zboží spolu s kopií faktury zaslat na adresu Mailstep hala D2 - Topforsport, Do Čertous 2760/10, 19300 Praha 9.
 • V případě internetové objednávky v přehledu objednávek vyplnit reklamační formulář pro vybraný produkt a zboží spolu s kopií faktury zaslat na adresu Mailstep hala D2 - Topforsport, Do Čertous 2760/10, 19300 Praha 9.
 • Dodat spolu s reklamovaným zbožím veškeré součásti, které mohou s vadou souviset, přesný popis vady, případně důkaz projevu vady, která vzniká pouze občas, kontaktní informace (telefon, e-mail), specifikaci práv, která chcete v souvislosti s reklamací uplatnit, prodejní doklad (kopii) a záruční list.
 • Zásilka s reklamovaným zbožím by měla být dodána v řádném bezpečném obalu jako cenný balík (nikoliv dobírkou).

Uvedená doporučení nemají vliv na možnosti a práva spotřebitele vyplývající z Občanského zákoníku a zákonu O ochraně spotřebitele v platném znění a mají sloužit pouze pro co nejrychlejší vyřízení reklamace výrobku.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení - reklamační protokol.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Zamítnutí reklamací:

 • Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v důsledku jeho běžného opotřebení, nesprávného používání nebo nesprávného zásahu. Nesprávným používáním máme na mysli zejména použití modelů bot určených pro specifické povrchy, používaných na povrzích odlišných od specifikace.
  1. a) užívání futsalové obuvi na florbal je důvod k zamítnutí reklamace, protože florbalová obuv je více chráněna na vnějším nártu a hlavně na špici, aby nedošlo k prodření.
  2. b) halová obuv užívána na tvrdých površích, jako je beton, asfalt či speciální betonové povrchy natřené nanovrstvami speciální gumy, takzvané americké betony, pak je to v rozporu s jejich určením. Takovéto povrchy jsou pro sálovou obuv naprosto nevhodné!
  3. c) použití obuvi s označením SG ,FG, HG, IN (kapitola Výběr modelu obuvi) na umělé trávě je taktéž důvod pro zamítnutí reklamace. Pro umělé trávy používejte modely s označením AG
 • Reklamovat též nelze obuv poškozenou v důsledku zdravotních anomálií (patní výrůstky, vadný došlap apod.).
 • Pokud nebude reklamace uplatněna po prvotním projevení závady, případně bude-li zboží s projevenou závadou nadále používáno. 
 • Skluz je mechanické poškození - vzniklý sedřením vrchního materiálu, např. při hře, odírání jedné boty o druhou, či přišlápnutím obuvi jiným hráčem. Nemůže být uznán jako oprávněná reklamace.
 • Zvláštnost kopaček z pravé kůže: používáním bot někdy dojde ke vzniku malé trhlinky mezi vnější podešví a materiálem svršku. Jedná se o normální opotřebení kopačky, které nebrání v užívání.
 • U nevhodného vysoušení (popsáno v kapitole Správná údržba obuvi) obuvi se syntetickými materiály dochází k odlepení od podrážky.
 • Svršky mohou vydržet dvakrát déle než mezipodešve, ale když se opotřebí polstrování v mezipodešvi, obuv by měla být nahrazena. V případě náročného použití (časté sportovní aktivity, zvláště běh) takový případ může nastat i každé 3 až 4 měsíce.

Reklamace se tedy vztahuje pouze na závady způsobené vadou materiálu, příp. špatnou výrobní technologií.

5. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího

 • Objednávku může kupující stornovat telefonicky (222 74 64 24) případně emailem info@top4sport.cz až do chvíle, než s vámi naši zaměstnanci naplánují dopravu zboží k Vám. V písemné formě storna Vás žádáme o uvedení čísla objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na váš kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

 • Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považována například o 60% nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 • Prodávající má právo nepotvrdit objednávku, nebo od objednávky odstoupit, viz Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku.

6. Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku

Prodávající poskytuje kupujícímu prodlouženou lhůtu na vrácení zboží bez udání důvodu nad rámec zákonné lhůty, a to v délce 30 dní od data převzetí příslušného zboží. V této lhůtě musí kupující odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Prodávající může vyhlásit spotřebitelské akce, kterými tuto lhůtu dále prodlouží. Kupující neprodleně, nejpozději do 14 dnů po zaslání odstoupení od smlouvy, odešle zboží prodávajícímu zpět.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Vrácení peněžních prostředků se vztahuje pouze na zboží, nikoliv na službu (jako např. Expresní vrácení peněz, Prodloužená doba na vrácení apod.).

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář (PDF) poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu obchodních podmínek. Doporučujeme odstoupit od kupní smlouvy písemně tak, že tuto skutečnost kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího info@top4sport.cz nebo na korespondenční adresu prodávajícího.

Topforsport s.r.o., Lazaretní 11a, 61500 Brno

Tato adresa slouží pouze pro případ, že spotřebitel trvá na zaslání odstoupení poštou místo e-mailem, adresa neslouží pro vrácení zboží. Adresu pro vrácení zboží naleznete na našich stránkách.

Žádáme kupující, aby v případě odstoupení uvedli číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložili doklad o koupi zboží.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Odstoupení od kupní smlouvy může být zamítnuto, pokud bylo zboží zakoupeno podnikatelem anebo právnickou osobou. V takovém případě se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Kupující bere na vědomí, že výši náhrady škody určí prodávající s ohledem na stav vráceného zboží, přičemž bude-li zboží vyhodnoceno prodávajícím jako dále neprodejné, je výše náhrady škody rovna výši kupní ceny. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Hodnotu případně nevráceného poskytnutého dárku je pak prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Pokud byl při zadání objednávky použit hodnotový slevový kód, bude v případě částečného vrácení objednávky odečtena výše slevy od částky za vrácené zboží.
V případě vrácení celé objednávky bude vrácena konečná zaplacená částka.

7. Další poskytované služby

Expresní vrácení peněz:

Kupujícímu je v košíku nabízena „Expresní vrácení peněz“. Tím se rozumí služba prodávajícího, při jejímž objednání kupujícím se prodávající zavazuje pro případ, že dojde k poškození, ztrátě zásilky nebo zboží při přepravě, vrátit zaplacenou částku, a to bezodkladně poté, co se o takové újmě na zboží prokazatelně dozví. Od poskytování této služby nelze odstoupit.

Prodloužená doba na vrácení:

Uhrazením této služby vzniká spotřebiteli právo na vrácení zboží bez udání důvodu v prodloužené lhůtě. Standardní lhůta pro vrácení (Článek 6. Obchodních podmínek) je v rámci této služby prodloužena o dalších 30 dní, lhůta pro vrácení tak činí 60 dní nebo i delší dobu, je-li vyhlášena spotřebitelská akce, která prodlužuje trvání standardní lhůty.
I na zboží vrácené nad rámec zákonné lhůty si prodávající vyhrazuje stejnou podmínku, že toto zboží nesmí být použité, s prošlou expirací, částečně či zcela spotřebované nebo poškozené nad rámec běžné kontroly zboží po jeho převzetí. Zboží musí být vráceno v původním obalu a musí být s neporušenými visačkami. Od poskytování této služby nelze odstoupit.

8. Závěrečná ustanovení

Neplatnost některého ustanovení těchto obchodních podmínek či některého ze smluvních ujednání mezi stranami nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky, vč. reklamačního řádu, nabývají účinnost dne 30. 06. 2022. Změny reklamačního řádu i obchodních podmínek vyhrazeny.